Фильтры «КОЛАН» – чистота природы.

Акціонерам

Статут, дата розміщення 25.11.2015

Статут

Зміни до статуту

Зміни до статуту, дата розміщення 06.05.2015


Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій


Внутрішні положення ПАТ:

Положення про загальні збори, дата розміщення 25.11.2015

Положення про наглядову раду, дата розміщення 25.11.2015

Положення про генерального директора, дата розміщення 25.11.2015

Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів, дата розміщення 25.11.2015

Положення про ревізійну комісію, дата розміщення 25.11.2015

Положення про загальні збори
Положення про наглядову раду
Положення про дирекцію
Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів
Положення про Ревізійну комісію
Зміни до внутрішніх положень

Протоколи загальних зборів:

19.04.2011

19.04.2012

23.04.2013

22.04.2014

21.04.2015, дата розміщення 28.04.2015

04.11.2015, дата розміщення 12.11.2015

19.04.2016, дата розміщення 25.04.2016

20.04.2017, дата розміщення 28.04.2017

18.01.2018, підсумки голосування, дата розміщення 26.01.2018

18.01.2018, дата розміщення 26.01.2018

26.04.2018, підсумки голосування, дата розміщення 15.05.2018

2020 рікпідсумки голосування на загальних зборах 18.09.2020підписрозміщено 24.09.2020

Підсумки голосування на загальних зборах 07.09.2021підписрозміщено27.09.2021

Протокол ДЗЗА та підсумки голосування 05.06.2023, підпис, розміщено 05.06.2023


Висновки ревізійної комісії:

за 2010 рік

за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік, дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік, дата розміщення 26.04.2016

Аудиторські висновки:

за 2010 рік

за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік дата розміщення 26.04.2016

за 2016 рік дата розміщення 26.04.2017

за 2017 рік дата розміщення 26.04.2018

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018розміщено 26.04.2019, підпис 

Звіт незалежного аудитора корпоративний, розміщено 26.04.2019, підпис


Річна фінансова звітність:

за 2010 рік
за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік, дата розміщення 25.04.2016

за 2016 рік, дата розміщення 27.04.2017

за 2017 рік, дата розміщення 27.04.2018

Річна регулярна інформація емітента цінних паперів     

за 2018 рік, розміщено 26.04.2019, підпис                   

за 2019 рік, підпис, XML, XML підпис, розміщено 24.09.2020

за 2020 рікпідписXMLXML підпис, розміщено 27.04.2021

за 2021 рікпідписXMLXML підпис, розміщено 14.10.2022

за 2022 рікпідписXMLXML підпис, розміщено 17.04.2023


Особлива інформація:

за 2010 рік

за 2013 рік

за 2015 дата розміщення 28.08.2015

за 2015 рік, дата розмішення 10.11.2015

за 2016 рік, дата розміщення 25.04.2016

за 2016 рік, дата розміщення 07.09.2016

за 2017 рік, дата розміщення 14.03.2017

за 2017 рік, дата розміщення 26.04.2017

за 2018 рік, дата розміщення 25.01.2018

за 2018 рік, дата розміщення 03.05.2018

за 2018 рік, дата розміщення 27.06.2018

за 2019 рік, дата розміщення 23.01.2019

за 24.12.2019, дата розміщення 24.12.2019   підпис 

30.07.2020, дата розміщення 30.07.2020  підпис   XML    підпис

07.09.2021, дата розміщення 08.09.2021  підпис   XML    підпис

07.09.2021, дата розміщення 08.09.2021  підпис   XML    підпис

05.06.2023, підпис, XML, підпис, дата розміщення 05.06.2023


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік, дата розміщення 20.03.2015

2015 рік, дата розміщення 01.10.2015

2016 рік, дата розміщення 16.03.2016

2017 рік, дата розміщення 20.03.2017

2017 рік, дата розміщення 18.12.2017

2018 рік, зміни до порядку денного, дата розміщення 05.01.2018

2018 рік, повідомлення, дата розмішення 16.01.2018

2018 рік, дата розміщення 23.03.2018

2018 рік, дата розміщення 25.04.2018

2020 рік, дата розміщення 17.08.2020  підпис

2020 рік, дата розміщення 16.09.2020  підпис

2021 рік, дата розміщення 30.07.2021  підпис   дата розміщення 05.09.2021  підпис 


Повідомлення про дистанційні позачергові загальні збори акціонерів, оголошені на 30.05.2023 за скороченою процедурою скликання (ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства»)

повідомленняпідпис,  розміщено 10.05.2023

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, дата розміщення 29.05.2023, підпис


Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів 30.05.2023

бланк бюлетеня,  дата розміщення 17.05.2023, підпис


Перелік афілійованих осіб

Перелік афілійованих осіб 2010 рік

Перелік афілійованих осіб, дата розміщення 14.03.2017