Фильтры «КОЛАН» – чистота природы.

Акционерам

Статут, дата розміщення 25.11.2015

Статут

Зміни до статуту

Зміни до статуту, дата розміщення 06.05.2015


Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій


Внутрішні положення:

Положення про загальні збори, дата розміщення 25.11.2015

Положення про наглядову раду, дата розміщення 25.11.2015

Положення про генерального директора, дата розміщення 25.11.2015

Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів, дата розміщення 25.11.2015

Положення про ревізійну комісію, дата розміщення 25.11.2015

Положення про загальні збори
Положення про наглядову раду
Положення про дирекцію
Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів
Положення про Ревізійну комісію
Зміни до внутрішніх положень


Протоколи загальних зборів:

19.04.2011

19.04.2012

23.04.2013

22.04.2014

21.04.2015, дата розміщення 28.04.2015

04.11.2015, дата розміщення 12.11.2015

19.04.2016, дата розміщення 25.04.2016

20.04.2017, дата розміщення 28.04.2017

18.01.2018, підсумки голосування, дата розміщення 26.01.2018

18.01.2018, дата розміщення 26.01.2018

26.04.2018, підсумки голосування, дата розміщення 15.05.2018Висновки ревізійної комісії:

за 2010 рік

за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік, дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік, дата розміщення 26.04.2016

Аудиторські висновки:

за 2010 рік

за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік дата розміщення 26.04.2016

за 2016 рік дата розміщення 26.04.2017

за 2017 рік дата розміщення 26.04.2018

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018, розміщено 26.04.2019, підпис 

Звіт незалежного аудитора корпоративний, розміщено 26.04.2019, підпис

Річна фінансова звітність:

за 2010 рік
за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

за 2014 рік дата розміщення 28.04.2015

за 2015 рік, дата розміщення 25.04.2016

за 2016 рік, дата розміщення 27.04.2017

за 2017 рік, дата розміщення 27.04.2018

Річна регулярна інформація емітента цінних паперів     

за 2018 рік, розміщено 26.04.2019, підпис                   


Документи іншої звітності


Особлива інформація:

за 2010 рік

за 2013 рік

за 2015 дата розміщення 28.08.2015

за 2015 рік, дата розмішення 10.11.2015

за 2016 рік, дата розміщення 25.04.2016

за 2016 рік, дата розміщення 07.09.2016

за 2017 рік, дата розміщення 14.03.2017

за 2017 рік, дата розміщення 26.04.2017

за 2018 рік, дата розміщення 25.01.2018

за 2018 рік, дата розміщення 03.05.2018

за 2018 рік, дата розміщення 27.06.2018

за 2019 рік, дата розміщення 23.01.2019


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік, дата розміщення 20.03.2015

2015 рік, дата розміщення 01.10.2015

2016 рік, дата розміщення 16.03.2016

2017 рік, дата розміщення 20.03.2017

2017 рік, дата розміщення 18.12.2017

2018 рік, зміни до порядку денного, дата розміщення 05.01.2018

2018 рік, повідомлення, дата розмішення 16.01.2018

2018 рік, дата розміщення 23.03.2018

2018 рік, дата розміщення 25.04.2018


Перелік афілійованих осіб

Перелік афілійованих осіб 2010 рік

Перелік афілійованих осіб, дата розміщення 14.03.2017